v.l. Veronika Zauner, Sektionsleiter Karl Trausner-Steinboeck, Theresa Trausner -- Foto Veronika Zauner
voriges Bild
nächstes Bild
v.l. Veronika Zauner, Sektionsleiter Karl Trausner-Steinboeck, Theresa Trausner -- Foto Veronika Zauner
[Bild 3 von 4]